top of page

Varglappar

Vargjakt har pågått sedan långt tillbaka i tiden men användningen av varglappar började i slutet av 1600-talet fram tills mitten av 1800-talet. Jakten på varg var lagstadgad och en samhällskontrollerad plikt. Varje byalag hade skyldighet att deltaga med drevkarlar i drevkedjor och att hålla en hel uppsättning varglappar uppsatta på flera hundra meter rep. Det gjorde man för att skydda tamboskapen i byarna (samtidigt som man på den tiden var man väldigt skrockfull). Varglapparna bestod av skräckinjagande figurer målade på väv, oftast i svart och rött. Jakten började med att man satte upp repen med varglapparna i skogen hängande som ett flaggspel i så kallade fångstarmar, för att vargen inte skulle kunna ta sig förbi på sidorna utan i stället skrämmas för att följas dessa flaggspel. Drevkarlarna drev vargarna med rop och oväsen mot dessa uppspända rep som ledde mot ordning gjorda varggropar eller uppspänt vargnät. När vargen nådde slutet på dessa fångstarmar så väntade jägarna med vargspjut, bössa eller annat tillhygge. Flera hundra personer från olika byalag kunde delta i drevet och jakten. Nu kunde jakten se lite olika ut beroende på vart det skedde i landet men i princip var det så här det gick till under vargjakten förr i tiden.

"Björn, varg, räv må envar allestädes saklöst dräpa kung Kristoffers landslag 1442"

"Varggropar skulle finnas i varje socken enligt 1734-års lag"

Varglapparna nedan köpte vi av Arboga Antikt.

bottom of page