top of page

Kungamördaren.

Jacob Johan Anckarström var född på Lidö gård i Vallentuna 11 Maj 1762. Modern avled när han var riktigt liten och han fick en sträng uppfostran av sin far.

När han var sexton år blev han fänrik vid Kungens livgarde, han tog avsked därifrån fem år senare då med kaptensgrad. Han gifte sig med en officers dotter som hette Gustava Löwen (-1844).

Sommaren 1790 reste han och hans fru tillsammans med en bekant vid namn Runberg runt på Gotland för att titta på gårdar som han var intresserad av att köpa.

Den nionde augusti kom de fram till Kyllaj på öns ostkust. Där tog de logi hos en skeppare och tillbringade kvällen tillsammans med värden och dennes föräldrar. Anckarström ska då talat nedsättande om Kungen.

Han ska bland annat talat om faran för Gotland i kriget som Gustav III bedrev mot Ryssland.

Hans värdfolk rapporterade det till myndigheterna som misstänkte Anckarström för spioneri och uppvigling.

Tillbaka i Stockholm på hösten samma år fick de en kallelse från domstolen på Gotland att de skulle inställa sig till Visby inom fyra veckor, de vägrade och därför blev de i April 1791 fängslade och förda till Visby. De blev

sedermera förda tillbaka till Stockholm på hösten samma år och frisläppta. Anckarström trodde på grund av dessa händelser att han var förföljd av Gustav III, vilket inte gjorde Anckarström inte mindre hatisk mot Kungen.

Det sägs att hans tankar om att röja" Kungen ur vägen" skall ha väckts vid dessa händelser.

I december 1791 blev han bekant med Klas Fredrik Horn som var beundrare av de franska frihets idéerna

och personlig fiende till Gustav III. Ungefär vid den här tiden så anslöts sig även Adolf Ludvig Ribbing till gruppen som beslöt att Anckarström skulle utföra själva mordet på Gustav III.

Flera misslyckade försök följde. Samtidigt hade en annan grupp bildats med konspiratörer med samma mål,

i den ingick general major Carl Fredik Pechlin, friherre Ture Johan Bielke, löjtnant Karl Fredrik Ehrensvärd och

kansliråd Jakob Von Engeström med flera. Dessa två grupper samman strålade nu och bestämde sig för att utföra attentatet på operan den 16 Mars 1792 då det skulle hållas en maskerad bal.

16 mars mottog Gustav III en anonym varning i från en av konspiratörerna, kungen som fått många hotelsebrev under sin livstid, brydde sig inte om varningen. Kungen blev omedelbart omringad på operan av gruppen som bestod av Anckarström, Horn, Ribbing och Ehrensvärd. En av konspiratörerna tog sen Kungen på axeln och sa ; Bon soir bon masque (god afton vackra mask) det var signalen för Anckarström att skjuta.

Direkt efter att Anckarström avlossat sina pistoler så började han att ropa "elden är lös " för att skapa panik och förvirring. Kungen ropade Ay ay i je suis blessé ! (aj, jag är sårad!)

Klockan 9.00 dagen efter greps Anckarström och tog på sig skulden. Anckarström var den enda av de sammansvurna som avrättades för mordet på Gustav III.

27 april 1792 eskorterades han av män från sitt egna kompani Svea Livgarde mot Skanstull och galgbacken där skarprättaren Jonas Bergman först högg huvudet och sedan ena handen av honom.

Anckarström blev 30 år gammal.

Arrangerad bild på förberedelserna inför mordet på Gustav den III.

Jacob Johan Anckarström

Gustav den III

bottom of page